Tuesday, January 20, 2009

Perhimpunan Rasmi Bulanan Unit Beruniform

19 Januari (Isnin) Pasukan Pengakap 52husel telah diberi penghormatan untuk menguruskan Majlis Perimpunan Rasmi Bulanan Unit Beruniform yang pertama kali diadakan. Majlis perhimpunan tersebut telah dijalankan mengikut istiadat Pengakap sepenuhnya. Seramai 48 orang (30L+18P) ahli pengakap telah berjaya melaksanakan istiadat perhimpunan pagi dan menaikan bendera dengan jayanya. Tahniah kepada semua ahli yang terlibat, diharap akan dapat mempertingkatkan usaha untuk menjadi ahli pengakap yang berwibawa. Kepada ahli-ali yang lain diharap bersedia untuk mengambil giliran bagi menguruskan majlis yang sama pada masa akan datang. "Buat habis baik".

No comments: