Thursday, September 3, 2009

Latihan Membuat Plaster Cast

19 0gos 2009 (Rabu) Satu latihan membuat 'plaster cast' telah dijalankan di perkarangan kawasan sekolah. Seramai 40 oarang ahli telah terlibat dalam aktiviti tersebut. Simen putih digunakan bagi menggantikan 'plaster of paris' dan bingkai yang dibuat menggunakan reja kayu daripada projek KHB murid-murid. Masa yang panjang (4-6 jam) diperlukan untuk memastikan simen yang digunakan kering sepenuhnya.

No comments: