Monday, August 23, 2010

Jambori Udara dan Internet APR ke-6/Husel

Pada 6-8 Ogos 2010, PPM Husel telah membuka stesyen radio amatur untuk menyertai Jombori Udara dan Internet APR ke-6. Dalam program tersebut 3 orang ahli taburasacout turut serta dengan diiringi oleh Pn Dayang Norija. Terima kasih kepada PLD husel dan Kelkom Ibu Pejabat kerana telah menyumbangkan bakti kepada ahli-ahli pengakap husel.

No comments: