Sunday, August 15, 2010

Mini Perintis

Projek mini perintis dijalankan dengan membuat jambatan mini. Dalam aktiviti tersebut ahli taburascout dapat melatih kemahiran simpulan dan ikatan yang telah dipelajari. Tahniah dan syabas kepada ahli yang terlibat. Diharapkan dengan adanya latihan yang sebegitu rupa dapat meningkatkan keilmuan dan kemahiran pengakap setiap ahli.

No comments: